Aktiviteter i BID-netværk

Partnerskab der samler alle aktører i Holstebro midtby

HUSK næste møde:

BID 1 torsdag den 13. juni kl. 8.00 – 9.30 ved UCH Business
BID 2 torsdag den 13. juni kl. 10 – 11.30 ved ved Cafe Utopia

BID-netværk (Business Improvement Districts) er et koncept, der, med henblik på at skabe ejerskab og borgerinvolvering, samler lokale aktører om udvikling af et defineret geografisk område i bymidten.

I Holstebro bymidte finansierer Cityvækst 2 BID-netværk:

  • BID 1, der har fokus på detailbutikkerne og oplevelser i gågaden.
  • BID 2, der har fokus på restauranter, caféer og nattelivet

BID 1-netværket

BID 1 (detail) arbejder i 2023 i undergrupper med fokus på følgende 3 områder:

1. Torvet ved det gamle Rådhus

Arbejdet med torvet ved det gamle rådhus sættes i gang ved et kick-off arrangement d. 2. februar 2022. Der inviteres repræsentanter med interesse i området fra bl.a. kommunen, ejendomsejere, forpagtere, detailhandel, Holstebro Handelstandsforening og Holstebro Udvikling P/S.

2. Mulighedernes Plads

Mulighedernes Plads blev indviet i 2020, og i 2021 blev der arbejdet med at få området sat i drift. I 2022 skal der bl.a. arbejdes med en allerede bevilget ny overdækning af sandkassen og arbejdes mere systematisk med at skabe liv i området. Dette vurderes særligt i lyset af de nærliggende byggeområder ved Nørreport og Sygehuset at blive vigtigt for at kunne trække mennesker ned i gågademiljøet.

Cityvækst ønsker igennem Mulighedernes Plads at skabe liv i byen igennem mindre kulturelle arrangementer eller aktiviteter. Det er muligt som forening eller mindre kulturel aktør, at booke pladsen til et kortere arrangement.

Læs mere om Mulighedernes Plads og hvordan man booker pladsen til mindre arrangementer på kommunens hjemmeside.

3. Området ved Danmarksgade

Arbejdet med området, hvor Danmarksgade møder Nørregade, blev sat i gang i 2021. Planen for 2022 er blandt andet, at der skal arbejdes med forsøg med delvis overdækning af området samt forsøg med afspilning af musik. Det er især detailbutikkerne i området med Helm som tovholder, café Utopia, EDB-centret, Handelsstandsforeningen og Holstebro Udvikling P/S, der deltager i udviklingsarbejdet.

BID 2-netværket ’Good Mood’

BID 2 (restauranter, caféer og natteliv) har i 2022 særlig fokus på at løfte følgende område:

1. Østergade, Brostræde, Brotorvet og området ned mod den Røde Plads.

I BID 2-netværket arbejdes der primært på de udfordringer og tilpasninger som gentagne ned- og oplukninger ved corona-pandemien har givet. Udover videndeling om støttemuligheder, arbejdes der f.eks. med at skabe bedre og hyggeligere udemiljøer ved bl.a. at afprøve et koncept med læskærme og at drøfte muligheder for fællesmarkedsføring.

I 2022 igangsatte man et større forsøg med en helårs-lysoverdækning af områder ved Østergade, Brostræde, Brotorvet og her i 2023 arbejdes der på fase 2, som vil være at udvide det længere ned mod den Røde Plads. Tanken er at lysoverdækningen både skal være med til at skabe mere lys og sikkerhed for brugerne af området, og også være med til at skabe stemning og give et generelt løft til området som Holstebros café-kvarter.

Hvad er der blevet lavet i BID-netværkene?

Læs om de aktiviteter, der blev gennemført i BID og Cityvækst i 2023 her

Læs om de aktiviteter, der blev gennemført i BID-regi i 2022 her.

Læs om de aktiviteter, der blev gennemført i BID-regi i 2021 her.

Vil du vide mere om BID-netværk?

Så kontakt formand Michael Ulsted på mail.