Julestatus 2021

Partnerskab der samler alle aktører i Holstebro midtby

Julestatus 2021

09/12/2021 Uncategorized 0

Det er blevet den tid på året, hvor vi ser tilbage på det, der er sket frem til nu.
Hos CityVækst har vi derfor samlet en liste over de aktiviteter og tiltag, der er blevet taget initiativ til og givet tilskud til i 2021.

#BIDHolstebro

En del af aktiviteterne nedenfor er opstået og gennemført i de to BID (Business Improvement Districts) -grupper, som Cityvækst finansierer: En gruppe for detailhandlere (BID 1) og en gruppe for café, restauration og nattelivet (BID 2).

Aktiviteter i 2021:

Ideudvikling til drageoverdækning.

Med tilskud af midler fra Statens Kunstfond blev der givet penge til kunstnerduoen Jens og Morten på Slagteriet til ideudvikling af en drageoverdækning til Nørregade. Det blev, primært pga. problemer med vægtbelastningen i forhold til krogenes kapacitet, besluttet ikke at gå videre med overdækningen, men nogle af idéerne til det videre arbejde med drage-temaet forventes genoptaget i forbindelse med planlægningen af byjubilæet i 2024.

Vimpler over gågaden.

Det blev besluttet at fejre genåbningen af butikkerne efter Corona-nedlukningen ved at indkøbe og ophænge flag-vimpler henover gågaden for at skabe en hyggelig og festlig atmosfære.

Brugerundersøgelse i gågaden og udlejning af tomme lejemål.

I forbindelse med genåbningen af butikkerne efter corona-nedlukningen, gennemførte Cityvækst i samarbejde med Holstebro Udvikling P/S, en spørgeundersøgelse blandt brugerne i gågaden om hvilke ønsker og forventninger de havde til butikker og indkøbsmønstre. Formandskabet har, på baggrund af analyserne herfra, i efteråret arbejdet på at skabe et koncept for tiltrækning af varierede butikstyper, match med tomme lejemål og proaktiv udvikling af gågaden. Arbejdet hermed forventes at fortsætte i 2022.

Læskærme og udemiljøer.

Der er i samarbejde med Holstebro Handelstandsforening blevet indkøbt og tilpasset læskærme til afprøvning af forskellige løsninger for at skabe hyggelige udemiljøer omkring restaurationer, caféer og natteliv i gågaden.

Trædesten i bassinet ved Grædemuren.

Der er blevet nedlagt trædesten i bassinet ved Grædemuren til stor glæde for især gågadens børn, løbemotionister og alle, der ønsker at arbejde med de motoriske færdigheder.

Påskeaktiviteter.

Med udgangspunkt i Kulturværkstedet, kunne børn og familier i påsken deltage i diverse aktiviteter i gågaden såsom at klippe gækkebreve og tage på gådejagt eller opleve selveste Påskeharen. Til de heldige blev der uddelt præmier fra butiks- og handelslivet i Holstebro.

Sommeraktiviteter.

I lyset af succesen med påskeaktiviteterne, blev der arrangeret aktiviteter i fem uger af sommeren, herunder kunne børn og barnlige sjæle tegne på en bil, lave perler og deltage i konkurrencer.

Sandstrand.

Der blev opsat en midlertidig sandstrand omkring springvandet på Store Torv til stor fornøjelse for mange børn og familier i sommerperioden. Sandstranden er stadig på pladsen, men nu fyldt med flis for at understøtte jule-stemningen.

Juletræer og -miljø.

For at gøre gågaden mere grøn er der opsat 45 juletræer fordelt med 15 på Den Røde Plads og 30 i Danmarksgade. Derudover er der blevet opsat fire høje juletræer, som i samarbejde med Holstebro Udvikling P/S er blevet pyntet med bæredygtigt julepynt kreeret af Holstebro Krisecenter, Holstebro Aktivitetscenter, Vestbyen Friskole og Naur-sir Skole.

Området ved Danmarksgade-Nørregade.

I Danmarksgade er der, udover en skov af juletræer, blevet opsat borde og bænke, og forskellige muligheder med højtalere, der kan spille musik i området er under afprøvning. Der arbejdes også med en form for overdækning, der kan indramme området.

Kulturværkstedet er blevet til Huset for Vækst og Udvikling.

Kulturværkstedet flyttede i år ind i nye lokaler i Nørregade 13 og skiftede navn til Huset for Vækst og Udvikling. ’Butikken’ i Huset for Vækst og Udvikling har været booket siden åbningen og lagt rammer til alt fra udstillinger til borgerinddragende workshops og muligheder for start-ups til at afprøve nye idéer. Følg med her:

Facebook.

Instagram.

Kommunikation.

Som led i at styrke synligheden af CityVækst og de aktiviteter der arrangeres, er der sket en opgradering af kommunikationen, herunder mere fokus på opdatering af nyheder på hjemmesiden, sociale medier, samt pressemeddelelser og avisartikler. Derudover er sekretariatet i år blevet flyttet fra Holstebro kommune til Huset for Vækst og Udvikling.

Fast overdækning af Mulighedernes Plads.

Der er bevilget midler til en ny og fast overdækning til Mulighedernes Plads, der efter planerne forventes opsat inden udgangen af året, så borgerne igen i tørvejr kan bruge dette hyggelige område i gågaden.

Forventede tiltag i 2022:

Med denne status ser vi også frem mod det nye år, på de aktiviteter der forventes at finde sted. Herunder har vi samlet en foreløbig liste over de tiltag, der allerede er bevilget og forventes færdiggjort i løbet af 2022:

Lysoverdækning.

Der er i 2021 afsat midler til afprøvning af lysoverdækning i dele af gågaden, som forventes igangsat og opsat i starten af det nye år. Forventeligt er første fase klar til lysfestival i uge 5.

Målinger af bevægelsesmønstre.

Der er afsat midler til udstyr, opsætning og analyse i forbindelse med at indhente målinger af bevægelsesmønstre i gågaden, for derved at kunne koncentrere indsatsen i gågaden. Dette projekt forventes at igangsættes i start 2022.

Kommunikation til borgerne.

Der er købt og reserveret tid på de pyloner, der bliver opsat i 2022, for at øge informationen til borgerne, om aktiviteter i og omkring gågaden.